Tidrapporter

Skapa en tidrapport i webbadmin

Om du vill skapa en tidrapport i webb administrationen gör du enligt följande:

  1. Klicka på "Rapporter" i huvudmenyn
  2. Klicka på "Tidrapporter"
  3. Klicka på "Skapa ny rapport"
  4. Fyll i önskade uppgifter
  5. Klicka på spara

Upprepa ovan för alla tidrapporter du önskar skapa.

902902

Bilden visar formuläret för att skapa tidrapport i webbadministrationen