Fieldly Demo Mode

Fieldly Demo Mode är till för att du som ny användare ska kunna testa i lugn och ro. Data och rapporter du skapar här kan rensas bort när du går över till ett riktigt konto.

22362236

vy för Fieldly Demo Mode

Radera testdata

I samband med att testperioden är slut eller om ni innan dess vill omvandla testkontot till ett riktigt konto, får ni frågan om ni vill behålla eller radera er testdata, dvs den data som skapats i testkontot. Följande information raderas om ni väljer att radera testdata:
• Aktiviteter
• Arbetsobjekt (projekt & arbetsorder)
• Rapporter (Tid-, Rese-, Utgifts & Fältrapporter)
• Kunder (kan behållas om så väljs genom ett separat val)
• Fakturor
• Leverantörsfakturor
• Offerter
• Underentreprenörer (manuella)
Alla serienummer återställs

Även om ni raderar testdata sparas följande information och inställningar:
• Medarbetare
• Grupper
• Kontointställningar
• Tid- och Resetyper
• Checklistor (mallar)
• Globala projekt ID'n
• Roller
• Momstyper
• Enheter
• Artikel- & utgiftstyper
• Artiklar
• Understatusar
• Mallar (i Inställningar)

Behåll testdata

Om ni väljer att behålla all testdata sparas all skapad data och inställningar. Ni fortsätter att använda systemet utan avbrott.