Sammanfattning

HUVUDMENY / ARBETSORDER / VALD ARBETSORDER / SUMMERING

Under ikonen Summering visas en sammanställning av allt som rapporterats på arbetsordern.

Du kan välja att sortera rapporterna på datum, namn eller rapporttyp genom att klicka på ikonen med en pil uppe till höger.

Så länge arbetsordern är pågående och aktuella rapporter inte är attesterade går de alltid att editera dina egna rapporter. Så fort arbetsordern Avslutas eller Stängs eller om en rapport blir attesterad låses också densamma för editering.

Beroende på tilldelad rättighet kan ni här antigen se samtliga rapporter inklusive dina kollegors, alternativt endast dina egna.

750750

Bilden visar vy över summering.


What’s Next

Plats