Skapa utgiftsrapporter

Såhär skapar du utgiftsrapporter baserade på ditt Klarpris-inköp

I samband med att du genomför ett inköp i KlarPris har du möjlighet att omvandla inköpet till utgiftsrapporter som belastar ditt projekt eller arbetsorder.

Efter att du klickat på "Skicka varor till grossisternas webshoppar" öppnas ett fönster där du får välja om du vill omvandla ditt inköp till utgiftsrapporter och koppla dem till ett specifikt projekt eller arbetsorder.

Såhär skapar du utgiftsrapporter baserade på ditt Klarpris-inköp:

  1. Klicka på "Skicka varor till grossisternas webshoppar"
52045204

Bilden visar hur det ser ut när du klickat på "Skicka varor till grossisternas webshoppar"

  1. Klicka på "Fortsätt"
  2. Välj vilket projekt/arbetsorder som inköpet skall belasta. (Endast väntande och pågående projekt/arbetsorder kan belastas)
  3. Välj om det skall skapas individuella rapporter för respektive vara eller om hela inköpet skall läggas som en klump
  4. Lägg till ev påslag i kronor eller procent
  5. Klicka på spara och du är klar. Kontrollera i projektet / arbetsordern så att allt ser korrekt ut.
26002600

Bilden visar hur det ser ut när du skapar utgiftsrapporter baserat på ett KlarPris inköp.

Eftersom inköpet, i dess rätta bemärkelse, först slutförs i respektive grossists webshop kan du även skapa utgiftsrapporter baserade på dina grossisters artiklar i Fieldly utan att slutföra själva inköpet. T.ex om aktuella artiklar redan köpts in men utan att då ha tillförts korrekt projekt eller arbetsorder.