Skapa medarbetare

Klicka på den gröna Skapa medarbetare. Ett formulär med olika flikar öppnas. Beroende på vilka moduler du har kan flikarna variera.

Obligatorisk information är marketat med *

18991899

formuläret för att registrera nya medarbetare

Allmänt

Fyll i grundläggande information som som förnamn, efternamn, epostadress, telefonnummer och lösenord. Epostadress och lösenord som anges här kommer medarbetaren använda för att för att logga in i systemet.

Kontaktinformationen blir synlig i mobilappen och kan användas av andra medarbetare för att ringa, sms:a eller skicka merddelande till från mobilen.

Ladda upp en profilbild på medarbetaren (jpg, png).

Grupp, roll och avdelningar

Knyt medarbetaren till en eller flera grupper som finns i systemet.
Gruppen som en medarbetare avgör vilka rättigheter medarbeteren har i systemet.

Bestäm vilka roller medarbetaren ska ha.
Roller används för att resursplanera projekt.

Knyt medarbetaren till en avdelning.
Medarbetaren har tillgång till information som finns för denna avdelning, och till information som finns "globalt". Om inte fältet för Avdelning sysns, berro det på att denna modul inte är påslagen.

Finansiella inställningar

Ange medarbetarens interna timkostnader och milkostnad.
Dessa ligger till grund för beräkningar i projekt och arbetsorder, där fakturerbara priser sätts .

Plats

Fyll i medarbetaens adress genom snabbhämtning eller genom att fylla i adressfälen manuellt. Platsen visas på kartan.

Nära anhöriga

Registrera en nära anhörig till medatbetaren genom att klicka på "Lägg till person".
Ett litet formulär för att fylla i uppgifter öppnas. När du sparat läggs personen till i listan. Du kan lägga till flera personer.

Dokument

Ladda upp eller länka till dokument som medarbetaren kan behöva visa upp, t ex. förarbevis.
Skapa mappar om du har många dokument och vill hitta fort.

ID06-kort

Registera medarbetaren ID06-kort om ni använder ID06-personalliggare.
Fliken syns bara om modulen för personalliggare är påslagen.