Skapa kund

För att skapa en kund klickar du på knappen Skapa kund då öppnas ett formulär som ser ut enligt nedan:

Obs. Du kan också importera in ett redan existerande kundregister, antigen direkt från ditt ERP-system eller via excel. För mer info om detta, kontakta vår support!

878878

Bilden visar formuläret för att skapa kund

Formuläret består av ett antal olika flikar, exakt antal beror på vilka funktioner som är påslagna.

Obligatorisk information är marketat med *

Under Allmänt anger du grundläggande information om kunden så som om kunden är ett Företag eller Privatperson, Företagsnamn, Organisationsnummer och momsregistreringsnummer. Beroende på om kunden är ett företag eller privatperson så varierar informationen som kan anges. Kundnummer kan antingen tilldelas automatisk eller skrivas in manuellt, beroende på vilka inställningar som gjorts. Om du kan lägga till/ändra kundnummer manuellt styrs av en grupprättighet. Du kan även lägga till telefonnummer, epost och fax.

Under Fakturainställningar kan du ställa in om ni har något serviceavtal med kunden eller något särskilt fakturerbart pris som ni brukar använda mot just aktuell kund vid löpande prissättning. Detta pris kan sedan enkelt återanvändas som snabbval när ni skapar ett projekt och arbetsorder mot aktuell kund.

Under Faktureringsadress ställer du in kundens faktureringsadress

Under Besöksadress ställer du in kundens besöksadress

Under Leveransadress ställer du in kundens leveransadress


What’s Next

Lär dig mer om Kundkortet