Skapa faktura

Hur du skapar en faktura i Fieldly

Skapa en faktura

Rapporter som godkänts för fakturering utgör underlaget för varje faktura. En faktura skapas genom att det godkända underlaget skickas över till fakturering.

Skapa en faktura baserat på dina godkända rapporter:

  1. Gå in på den arbetsorder som du vill fakturera.
  2. Klicka på "Rapporter"
  3. Klicka på ”Åtgärder”
  4. Klicka på ”Fakturera alla”
18801880
  1. Rapporter importeras till fakturan.
  2. Fakturan populerats samtidigt med all övrig fakturerings-information som knutits till projektet/arbetsordern.
18641864

What’s Next

Lär dig hur fakturan är uppbyggd