Skapa Checklista

Så här skapar du en checklista i web admin

  1. Klicka på Ditt Namn uppe till höger
  2. Klicka på inställningar
  3. Klicka på Checklistor
  4. Klicka på den gröna knappen Skapa Checklista
28402840

Bilden visar hur du skall klicka för att komma komma till vyn "Skapa Checklista"

  1. Du kommer då till en vy där du har möjlighet att skapa en checklista. Det görs med hjälp av ett antal olika komponenter samt ett par grundläggande inställningar.

  2. Checklistans utseende och innehåll byggs upp genom att du drar och släpper olika komponenter från vänster till höger enligt nedan bild. När komponenten är släppt kan du klicka på komponenten och ändra och modifiera dess innehåll. Du har tre olika komponentflikar, Visa, Infoga och Val, och under respektive flik döljer sig olika komponenter. Önskar du ta bort en komponent som placerats i checklistan, markerar du komponenten och sedan drar och släpper den över soptunnan.

Du kan också bygga en ny checklista genom att kopiera och bygga vidare på en existerande. För att kopiera en existerande checklista klickar du på checklistan och sedan på den blåa knappen uppe till höger, Kopiera Checklista.

25602560

Bilden visar vy över hur du bygger en checklista.

  1. Checklistans egenskaper och inställningar bestäms genom att du, under fliken Inställningar, svarar på ett antal Ja/Nej frågor enligt nedan bild.
25582558

Bilden visar vy över checklistans inställningar.

  1. När checklistan är klar klickar du på Spara och checklistan blir direkt tillgänglig för användning i både webben och i appen.

OBS. För detaljerad genomgång av tillgängliga komponenter och inställningar vänligen läs mer under respektive avsnitt här nedan eller i menyn till vänster.


What’s Next

Läs mer om checklistans komponenter samt inställningar