Signatur

HUVUDMENY / ARBETSORDER / VALD ARBETSORDER / SIGNATUR

Under ikonen Signatur kan du låta valfri person signera en sammanställning av arbetsordern och dess rapporter. Används med fördel för att låta kunden signera ett slutfört arbete. En kopia på det signerade dokumentet med namn och datuminformation sparas under ”dokument” och skickas även till den angivna epost-adressen.

750750

Bilden visar sammanställning utav arbetsorder som är redo att signeras.


What’s Next

Personalliggare