Signatur

HUVUDMENY / PROJEKT / VALT PROJEKT / SIGNATUR

Under ikonen Signatur kan du skapa en digital signatur till projektet. En kopia på signaturen med namn och datuminformation sparas under ”dokument”.

10801080

Bilden visar vy över signatur.


What’s Next

Lär dig mer om Arbetsorder (Projektbundna)