Reserapporter

HUVUDMENY / PROJEKT / VALT PROJEKT / RAPPORTER / RESERAPPORTER

Reserapporter kan utföras på två olika sätt. Du kan antingen rapportera med start och slutadress eller genom att ange antal km. Detta val ställs in under Huvudmeny -> inställningar.

Om du rapporterar med start och slutadress räknar Google ut kortaste sträckan mellan aktuella adresser vilket blir din rapporterade sträcka.

Till varje reserapport kopplas till en restyp så som privatbil, företagsbil, samåkning etc. Du kan även ange en kommentar.

Du kan även inkludera en returresa genom att aktivera "Inkludera returresa".

Har du aktuell rättighet påslagen är det även möjligt att rapportera åt en eller flera kollegor genom att klicka på knappen "Rapportera för kollega".

Vill du rapportera på en annan dag än dagens datum ändrar du datum under kalender-ikonen uppe till höger.

750750

Bilden visar reserapport med Antal km.


What’s Next

Lär dig mer om Utgiftsrapporter