Projekt

HUVUDMENY / PROJEKT

Under ikonen Projekt listas alla projekt som du har tillgång till.

Varje projekt består av och innehåller följande information:

 • Titel
 • Projektnummer
 • Start- och sluttid (och datum)
 • Kund
 • Adress
 • Status

Om projektet innehåller en personalliggare indikeras detta med en symbol i form av ett kort .

Alla projekt i listan har en färg som visar projektets status. Du kan välja att filtrera projektlistan så att den endast visar projekt med en viss status och du kan även sortera listan efter ett antal olika parametrar:

Filtermöjligheter: Väntande - Aktiverad - Pausad - Avslutad

Sorteringsparametrar: Titel - Löpnummer - Startdatum - Status

750750

Bilden visar lista över tilldelade projekt

I varje projekt finns ett antal olika funktioner som är kopplade till och/eller kan utföras på (belasta) projektet. Dessa är följande:

 • Rapporter
 • Tidrapport
 • Reserapport
 • Utgiftsrapport
 • Fältrapport
 • Personer
 • Dokument
 • Liggare (Personalliggare)
 • Checklistor
 • Kommentarer
 • Summering
 • Signatur
 • Arbetsorder (alt. Underprojekt)

Bilden visar vy över ett projekt


What’s Next

Lär dig mer om Rapporter