Personer

HUVUDMENY / ARBETSORDER / VALD ARBETSORDER / PERSONER

Under ikonen Personer ser du vilka andra interna och externa personer som är knutna till arbetsordern.

Bjud in nya personer, såväl interna medarbetare som externa kontaktpersoner, enskilda individer eller hela grupper, till arbetsordern genom att klicka på +.

Du kan även skapa nya externa kontaktpersoner som knyts till arbetsordern.

Klicka på ett namn och få tillgång till personens kontaktuppgifter samt möjlighet att ringa, sms:a eller maila personen direkt från appen.

750750

Bilden visar vyn över personlista.


What’s Next

Dokument