Personalliggare

HUVUDMENY / PERSONALLIGGARE

Under ikonen Personalliggare listas alla personalliggare som du har tillgång till.
En personalliggare består av följande:

  • Titel
  • Projektidentifikationsnummer

Inne i en specifik personalliggare kan du checka in och ut genom en enkel knapptryckning på den stora gröna (checka in) eller röda (checka ut)-knappen. Här finns även ett antal ytterligare understödjande funktioner som döljer sig bakom följande ikoner:

  • Skatteverket - Skicka personalliggaren till skatteverkets representant med en enkel knapptryckning
  • Nödlista - Se alla personer som är eller har varit inloggade på arbetsplatsen och möjlighet att checka av dessa.
  • Dokument - Arbetsmiljöplan eller andra dokument som har bifogats personalliggaren
750750

Bilden visar en personalliggare.


What’s Next

Stängda arbetsorder