Momstyper

Så här ställer du in bolaget moms- och kontotyper

Momstyper

För att såväl fakturor som fakturaunderlag skall bli komplett och korrekt (särskilt viktigt när ni exporterar fakturor till ert ERP-system) kan ni skapa olika typer av momstyper som sedan enkelt återanvänds i olika delar av systemet. Först och främst när ni skapar en faktura med olika fakturarader, men ni kan även ställa in momssats på både Kund-, Projekt- och Arbetsordernivå.

För att ställa in era unika momssatser gör ni enligt följande:

  1. Klicka på ert namn uppe till höger
  2. Klicka på inställningar
  3. Klicka på moms/kontonummer

Här kan ni både redigera ert kontos förskapade momssatser men även lägga till nya.

25402540

Uppdatera en existerande momstyp genom att klicka på dess rad eller skapa nya genom att klicka på "skapa typ". Fyll i momstyp, procentsats och kontonummer. Använder ni ett ERP-system för fakturaexport se till så att samtliga uppgifter här överensstämmer med de inställningar ni har i ert ERP-system.

Den momssats ni anger som standard återanvänds som default när ni skapar en ny Kund, Projekt, Arbetsorder, Faktura och Fakturarad. Denna kan självklart sedan ändras manuellt vid skapande av en ny resurs och en uppdaterad momssats ärvs ner i samma Hierarki, dvs Företagsinställningar -> Kund -> Projekt -> Arbetsorder -> Faktura -> Fakturarad. Om ni T.ex sätter en viss momssats på en kund, är det sedan denna momssats som sätts som default när när ni skapar nya projekt, arbetsorder och fakturor kopplade till aktuell kund.