Manuellt företag

Skapa "Manuellt företag"

Vill du själv administrera din underentreprenör och dess medarbetare lägger du till företaget som "Manuellt företag".

Såhär skapar du ett Manuellt företag:

 1. Klicka på UE i huvudmenyn
 2. Klicka på Skapa Företag
 3. Klicka på Manuellt företag
 4. Fyll i aktuella uppgifter och klicka på Spara
 5. Det skapas då ett UE konto, lokalt på ert inlogg under vilket ni sedan kan skapa användarkonton till er underentreprenörs medarbetare på samma sätt som ni skapat användarkonton till era egna medarbetare.
880880

Bilden visar formuläret "Skapa manuellt företag"

Lägg till medarbetare på "Manuellt företag"

Så här skapar du en medarbetare på ett "Manuellt företag"

 1. Klicka på UE i huvudmenyn
 2. Klicka på den lilla ikonen som ser ut som två personer längs ut till höger på aktuell UE's rad.
 3. Klicka på den gröna knappen "skapa medarbetare"
 4. Fyll i aktuell formulär (samma formulär som när du skapar medarbetare på ditt egna konto)
 5. Klicka på spara
 6. Du måste sedan manuellt informera berörda personer om deras inloggningsuppgifter.