Liggare

HUVUDMENY / ARBETSORDER / VALD ARBETSORDER / LIGGARE

Under ikonen Liggare får du tillgång till arbetsorderns personalliggare (i de fall en sådan är aktiverad)

Här checkar du in och ut i personalliggaren med en enkel knapptryckning, som ett alternativ till att använda ditt ID06-kort.

Vid kontroll kan du skicka personalliggaren direkt till skatteverkets representant.

Du kan även få ut en nödlista på alla som är incheckade på projektet samt se specifika dokument som bifogats personalliggaren.

750750

Bilden visar meny för personalliggare.


What’s Next

Checklistor