Fieldly Admin

Administration

Learn how the administration works

Get Started    

Löpnummer

I Fieldly har du en kraftfull hantering av löpnummer. Flexibel för era behov men samtidigt säker och optimerad för export och import av data till externa system.

Ett löpnummer är obligatoriskt när du skapar något av följande i systemet:

 • Kund
 • Projekt
 • Arbetsorder (fristående, återkommande, projektbunden)
 • Offert
 • Faktura

Du kan ha en eller flera löpnummerserier för respektive resurs och du kan även , vid behov, skriva in ett löpnummer manuellt.

Om inga andra inställningar har gjorts finns det från början ett serienummer per resurs och alla startar på #1. Kopplat till serienummer finns dock en rad olika inställningar som är möjliga för att anpassa efter era unika behov. Vad dessa inställningar innebär och hur de görs finner du på följande sidor.

Skapa nytt eller redigera ett löpnummer

För att skapa ett nytt eller redigera ett existerande löpnummer gör du enligt följande:

 1. Klicka på ditt namn uppe till höger
 2. Klicka på Inställningar
 3. Klicka på Löpnummer
 4. Klicka på Skapa nytt # alternativt klicka på namnet på det löpnummer du önskar redigera

Bilden visar vy för att skapa nytt eller redigera ett löpnummer

På respektive löpnummerserie kan följande inställningar göras:

 1. Ange en titel. Det är denna titel som blir synlig för era användare som val när de skapar en resurs.
 2. Ange vilken typ av löpnummer det skall vara. Ni kan ha flera olika löpnummerserier för en och samma typ av resurs.
 3. Ange ev prefix. Ett prefix kan bestå av både siffor och bokstäver och sätts framför nummerserien
 4. Ange startnummer (endast siffror tillåtna). Det nummer som står här är det nummer som nästa resurs som skapas kommer att tilldelas.
 5. Ange om detta löpnummer skall vara standard, dvs förvalt när ni framöver skapar nya resurser.
 6. Klicka på spara och löpnumret sparas

Bilden visar vy för skapande/redigerande av en löpnummerserie

Övriga inställningar löpnummer

Det finns även ett antal andra inställningar och anpassningar som är möjliga på löpnummernivå. Dessa är följande:

 • När ni konverterar en offert till ett projekt respektive arbetsorder kan ni ange vilken löpnummerserie som används till för detta. Denna inställning görs på kontots allmänna företagsinställningar; Företagskontot - > Inställningar.

 • För Projektbundna Arbetsorder kan ni välja att antigen ha projektets löpnummer som prefix eller låta dem tilldelas ett nummer från en helt fristående nummerserie. Denna inställning görs på kontots allmänna företagsinställningar; Företagskontot - > Inställningar.

 • Användandet av Prefix framför ett löpnummer har blivit en inställning på företagsnivå. Denna inställning görs på kontots allmänna företagsinställningar; Företagskontot - > Inställningar.

 • Möjligheten att ange manuella löpnummer vid skapande av en resurs är kopplat till en grupprättighet. Den ställs in/tilldelas genom att klicka på Medarbetare -> Grupper -> Visa grupper -> Klicka på vald grupp -> Klicka på Rättigheter -> Aktivera Hantera Serienummer

 • Har ni aktiverat kopplingar till externa system så som Visma eller Fortnox är tilldelning av vissa löpnummer låsta och styrda av respektive integrationsinställning.

Updated 2 years ago

Löpnummer


Suggested Edits are limited on API Reference Pages

You can only suggest edits to Markdown body content, but not to the API spec.