Lägg till ny fakturarad

Så här lägger du till nya fakturarader på din faktura

Ibland behöver man lägga till nya fakturarader, även efter att fakturan skapats. Detta görs på följande sätt:

Lägg till en ny fakturarad

Fastpris
Om fakturan är baserad på/kopplad till ett projekt eller arbetsorder med fastpris kan du lägga till nya fakturarader genom att klicka på knappen ”lägg till utgift”.

Bilden visar knappen för "lägg till utgift"Bilden visar knappen för "lägg till utgift"

Bilden visar knappen för "lägg till utgift"

Löpande prissättning
Om fakturan är baserad på/kopplad till ett projekt eller arbetsorder med löpande prissättning lägger du till nya fakturarader genom följande:

  1. Skapa en rapport på aktuellt projekt eller arbetsorder genom appen eller direkt i webbadmin
  2. Godkänn rapporten för fakturering (se avsnitt "Godkänn rapporter för fakturering")
  3. Gå till tillbaka till din faktura och importera in aktuell rapport genom att klicka på ”Importera attesterade rapporter”
  4. Välj aktuell rapport och det skapas en ny fakturarad med aktuell rapport inkluderad.
Bilden visar knappen ”Importera attesterade rapporter”Bilden visar knappen ”Importera attesterade rapporter”

Bilden visar knappen ”Importera attesterade rapporter”


What’s Next

Lär dig hur du skickar en faktura