Kundkortet

Kundkortet når du genom att klicka på kundens namn i listan över alla kunder.

På kundkortet hittar du all grundläggande information om kunden. Bakom de två huvudflikarna kan du se och skapa kontaktpersoner samt ta del av och skriva interna kommentarer på aktuell kund. Klickar du på "Åtgärder" kan du även gå till alla projekt som är kopplad till aktuell kund samt, om du har aktuell rättighet, även radera en kund.

Vill du ändra eller lägga till någon annan kunduppgift klickar du bara på den gröna knappen "ändra" uppe till höger.

25542554

Bilden visar vy över ett kundkort


What’s Next

Se hur du skapar en kontaktperson