Kopplat företag

Vill du låta din underentreprenör själv administrera sina medarbetare bjuder du in dem som "Kopplat företag". Ett mail går då ut till aktuellt företag med en inbjudan och möjlighet att skapa ett UE-konto kopplat till er.

Såhär skapar du ett Kopplat företag:

  1. Klicka på UE i huvudmenyn
  2. Klicka på Skapa Företag
  3. Klicka på Kopplat företag
  4. Fyll i aktuella uppgifter och klicka på Skicka
    Ett mail går nu ut till aktuell UE med information om hur de skapar sitt konto. När de accepterat inbjudan och skapat sitt konto blir de tillgängliga och kan bjudas in till era personalliggare. Status för inbjudan ser du i UE-listan.

En lathund på hur UE'n kommer igång och skapar sitt konto hittar du här. Denna kan du med fördel dela med min UE.

16101610

Vy över formuläret "Skapa Kopplat Företag"