Koppla UE till personalliggare

För att en UE ska få tillgång till och kunna logga in och ut på en specifik personalliggare i appen krävs det att dels existerar i ert system (Om så inte är fallet, vänligen gå till avsnittet "Skapa UE") men även knyts till aktuellt projektet eller arbetsorder.

Så här lägger du till en UE till en personalliggare:

  1. Gå till aktuellt projekt eller arbetsorder's "ändra" vy
  2. Klicka på fliken "Underentreprenörer"
  3. Lägg till aktuella underentreprenörer
  4. Klicka på spara.
  5. Om underentreprenören är ett "manuell företag" får samtliga användare under detta företag nu tillgång till personalliggaren. Om underentreprenören är ett "länkat företag" blir projektet/arbetsordern istället synlig inne på deras konto och de får själva lägga till den eller de medarbetare som skall ha tillgång till personalliggaren.

VIKTIGT! För att en person skall kunna logga in på en personalliggare krävs även att ett personnummer är registrerat under aktuell persons profil. Om personen ej har ett svenskt personnummer går det bra att registrera personens födelsedatum följt av XXXX istället för de fyra sista siffrorna i personnumret. Detta i enlighet med Skatteverkets regler.

20142014

Bilden visar fliken "Underentreprenörer" för projekt/arbetsorder