Inledning

Inledande beskrivning om fakturering

I Fieldly är det enkelt att skapa fakturor som bygger på de rapporter som rapporterats på ett projekt eller arbetsorder. Fakturan kan sedan skickas till kund direkt från Fieldly, exporteras till pdf eller skickas över till en rad olika faktureringssystem. För att göra dig till ett proffs på allt som har med fakturering i Fieldly att göra har vi skapat en enkel dokumentation. Den är indelad i 6 korta delar vilka är följande:

Vi har gjort en video som på några minuter sammanfattar hur du fakturerar eller skapar ett fakturaunderlag i Fieldly.