Fieldly Admin

Administration

Learn how the administration works

Get Started    

Inledning

Inledande beskrivning om fakturering

I Fieldly är det enkelt att skapa fakturor som bygger på de rapporter som rapporterats på ett projekt eller arbetsorder. Fakturan kan sedan skickas till kund direkt från Fieldly, exporteras till pdf eller skickas över till en rad olika faktureringssystem. För att göra dig till ett proffs på allt som har med fakturering i Fieldly att göra har vi skapat en enkel dokumentation. Den är indelad i 6 korta delar vilka är följande:

Vi har gjort en video som på några minuter sammanfattar hur du fakturerar eller skapar ett fakturaunderlag i Fieldly.

Updated about a year ago

Inledning


Inledande beskrivning om fakturering

Suggested Edits are limited on API Reference Pages

You can only suggest edits to Markdown body content, but not to the API spec.