Importera via Excel

Hur data importeras till Fieldly

Det är först när ett system fylls med data som det kommer till sin verkliga rätt. Därför har vi gjort det så enkelt som möjligt för er att få in er redan existerande data direkt in i Fieldly.

Importera data via Excel

Till Fieldly är det möjligt att importera data via Excel. För detta har vi tagit fram enkla importmallar, dvs exempelfiler innehållandes den typ av data som kan importeras i Fieldly samt i vilket format datan behöver ha för att importen skall bli framgångsrik. Att datan är korrekt och i rätt format är av yttersta vikt, då det gamla ordspråket "Man blir vad man äter" även går igenom här.

Ifyllda importmallar skickas till [email protected] så populerar vi ert konto med aktuella uppgifter. Observera. En korrekt ifylld importmall behöver vara oss tillhanda senast 4 arbetsdagar innan önskad importtidpunkt för att den skall kunna garanteras i tid.

Importera Artiklar

Vänligen maila [email protected] för aktuell importmall

Importera Kunder

Vänligen maila [email protected] för aktuell importmall

Importera Kontaktpersoner

Vänligen maila [email protected] för aktuell importmall

Importera Medarbetare

Vänligen maila [email protected] för aktuell importmall

Importera Globala projekt ID

Vänligen maila [email protected] för aktuell importmall

Importera Projekt

Vänligen maila [email protected] för aktuell importmall

Importera Underprojekt

Vänligen maila [email protected] för aktuell importmall

Importera Underentreprenörer

Vänligen maila [email protected] för aktuell importmall

Importera Underentreprenörers medarbetare

Vänligen maila [email protected] för aktuell importmall

Importera Tidtyper

Vänligen maila [email protected] för aktuell importmall