Importera från ERP-system

Hur data importeras till Fieldly

Det är först när ett system fylls med data som det kommer till sin verkliga rätt. Därför har vi gjort det så enkelt som möjligt för er att få in er redan existerande data direkt in i Fieldly.

Importera data från ERP-system

För exakta instruktioner kring hur dessa importer fungerar se respektive avsnitt för det system som ni använder:

Fortnox
Visma

Det är också möjligt att importera data via Excel. För detta har vi tagit fram enkla importmalla, dvs exempelfiler innehållandes den typ av data som kan importeras i Fieldly samt i vilket format datat behöver ha för att importen skall bli framgångsrik. Att datan är korrekt och i rätt format är av yttersta vikt, då det gamla ordspråket "Man blir vad man äter" även går igenom här.