Importera data

Importera data från Fortnox till Fieldly

Klicka på ditt namn i navigeringen upp till höger, och välj därefter menyvalet Kopplingar.
Klicka därefter på Fortnox-kopplingen.

28722872

När Fortnox-kopplingen öppnas så klickar du på menyvalet Importera data. Därefter klickar du på Import för att påbörja en import av vald data.

20102010

Kunder

  • Klicka på Import och alla kunder som finns i Fortnox importeras till Fieldly.
  • Om ett visst kundnummer redan existerar i Fieldly skrivs tillhörande information över och ersätts med ny information från Fortnox.
  • För att korrekt momstyp skall importeras måste först momstyper i Fieldly matchas med aktuella "Integration VAT code".

Leverantörsfakturor

  • Klicka på Import och alla leverantörsfakturor som finns i Fortnox importeras till Fieldly. Både lev. fakturor med och utan projektkoppling.

Artiklar

  • Klicka på Import och alla artiklar som finns i Fortnox importeras till Fieldly.
  • Om ett visst artikelnummer redan existerar i Fieldly skrivs tillhörande information över och ersätts med ny information från Fortnox.

Enhet (används för artiklar)

  • Klicka på Import och alla enheter som finns i Fortnox importeras till Fieldly.

Titta på leverantörsfakturorna i Fortnox

Om du öppnar Fortnox och klickar på huvudmenyn och därefter på Leverantörfakturor så ser du en lista på tillgängliga leverantörsfakturor.

28802880

Sammankoppling av faktura och projekt

Om leverantörsfakturan är märkt med ett projektnummer så sammankopplas de båda automatiskt och fakturan läggs som en utgiftsrapport i projektet med fakturanummer direkt från Fortnox (4 i det här fallet). Artikeltypen blir även satt till Leverantörsfaktura.

20222022

Beskrivningen är en kombination av Leverantörens namn, (fakturanummer) och leverantörens beskrivning av fakturan.

Se de importerade leverantörsfakturorna i Fieldly

När importen är avklarad så dyker de upp i listan över leverantörsfakturor som du kommer åt genom att klicka på menyvalet Leverantörsfakturor upp i huvudnavigeringen.

28802880