Huvudmeny

Appens Huvudmeny

Det första du möts av när du loggar in i Fieldlys app är en Huvudmeny. Den innehåller en navigering med upp till sju olika ikoner (antalet kan variera lite beroende på vilka inställningar ditt företag har valt) från vilka du navigerar dig vidare i appen.

Dessa ikoner är följande:

  • Projekt
  • Arbetsorder
  • Personalliggare
  • Arkiverat arbete
  • Min profil
  • Inställningar
  • Support

Nedan följer en djupare förklaring av respektive ikon samt vilken information och vilka funktioner som döljer sig bakom densamma.

750750

Bilden visar lista över huvudmeny


What’s Next

Lär dig mer om Projekt