Grupper & Rättigheter

Fieldlys rättighetssystem är uppbyggt efter grupper med tillhörande grupprättigheter. Det är dessa som styr vilka delar av systemet som olika användare skall ha tillgång till, både i web admin och i appen. Det handlar dels om olika funktioner, men också om vilket typ av information som en specifik medarbetare skall ha tillgång till.

Det finns ett antal standardgrupper (Hantverkare, Web Manager, Löneadministratör & Tillfälliga) men det går också bra att skapa egna grupper och själv välja rättigheter till respektive grupp.

En enskild medarbetares systemrättigheter beror helt enkelt på vilka grupper som medarbetaren ingår i.

I denna sektion går vi igenom hur du skapar grupper, hur du ställer in olika rättigheter samt vad de innebär i praktiken.


What’s Next