Kontrollera och godkänn fakturaunderlag

Hur du förbereder ett projekt eller arbetsorder för fakturering

Innan du skapar en faktura bör du gå igenom de ekonomiska rapporter som tillknutits aktuellt projektet eller arbetsorder och säkerställa att fakturaunderlaget är korrekt.

Såhär kontrollerar, redigerar och godkänner du ditt fakturaunderlag.

Se alla ekonomiska rapporter

Alla ekonomiska rapporter som skickas in från appen eller skapas i administrationen samlas under respektive projekt eller arbetsorder.

Du hittar dem på följande vis:

  1. Gå till aktuellt projekts eller arbetsorders översiktssida
  2. Klicka på fliken ”Rapporter”
  3. Klicka på fliken ”Ekonomi”
  4. Här ser ni alla ekonomiska rapporter som rapporterats in från apparna eller skapats i webbadmin. Varje enskild rapport innehåller en rad olika uppgifter beroende på om det är en tidrapport, körrapport eller utgiftsrapport men de har också har en status som speglar vart i ”fakturerings-livscykel” de befinner sig. Dessa är följande:

Ej Godkänd – Rapporten har ännu inte godkänts för fakturering
Godkänd – Rapporten har godkänts för fakturering
Väntande – Rapporten ingår på en faktura som ännu inte skickats
Skickad – Rapporten ingår på en faktura med status ”skickad”
Betald – Rapporten ingår på en faktura med status ”betald”

Kontrollera ditt fakturaunderlag

Innan du godkänner rapporter för fakturering bör de kontrolleras. I listan ser du alla olika tid-, rese- och utgiftsrapporter som registrerats.

Klicka på respektive rapport för att redigera eller lägg till nya rapporter genom att klicka på "skapa rapport" för respektive kategori.

Har du en stort antal rapporter kan du filtrera dina rapporter genom att klicka på filter:

Godkänn rapporter för fakturering

När allt fakturaunderlag ser korrekt ut skall de godkännas för fakturering. Endast rapporter som godkänts för fakturering kan skickas över till en faktura.

Du kan antingen godkänna alla rapporter samtidigt eller några åt gången:

1. Godkänna samtliga rapporter:
a. Klicka på ”Åtgärder”
b. Klicka på ”Godkänn för fakturering”
c. Klicka ”Ja” på frågan ”Är du säker på att du vill godkänna alla ej godkända rapporter”

2. Godkänna endast vissa rapporter
a. Markera den eller de rapporter som du önskar godkänna.
b. Klicka på ”Åtgärder”
c. Klicka på ”Godkänn för fakturering”

De tidigare svarta rapportraderna bli nu gula vilket indikerar att de godkänts för fakturering.


What’s Next

Skapa en faktura