Enheter

Så här skapar du enheter

Enheter

Skapa eller se över "Enheter"

  1. Klicka på ert namn uppe till höger
  2. Klicka på inställningar
  3. Klicka på "Enheter"
  4. Klicka på "Skapa enhet"
    

Fyll i formuläret med önskad information.

971971

Bilden visar formuläret för att skapa enheter