Redigera fakturarad

Har du redigerar olika fakturarader

Ibland blir det fel och ibland måste man redigera saker i efterhand, så här redigerar du en fakturarad i Fieldly

Redigera en befintlig fakturarad

Vissa delar av en fakturarad kan redigeras direkt i faktureringsläget så som:

 • Beskrivning
 • Konto
 • Moms
 • Rabatt
25442544

Andra poster är knutna till en specifik underliggande rapport och vars värden redan godkänts för fakturering (t.ex antal och pris). Dessa kan därför inte redigeras i fakturaläget. Om du ändå behöver redigera en låst post kan detta göras på följande vis:

Redigera en låst fakturapost:

 1. Radera aktuell rad från fakturan genom att klicka på ikonen för en soptunna ute till höger (den underliggande rapportens status byts då automatisk från väntande (dvs adderats till en faktura) till godkänd (dvs godkänd för fakturering))
 2. Spara fakturan
 3. Gå tillbaka till aktuellt projekt / arbetsorder
 4. Klicka på aktuell rapport, redigera och spara
 5. Kontrollera så att rapporten fortfarande är "godkänd" dvs gul
 6. Gå tillbaka till fakturan
 7. Klicka på ”Importera attesterade rapporter”
 8. Välj aktuell rapport som nu ligger med uppdaterade uppgifter
 9. Klicka på Import och valda rapporter importeras till fakturan

What’s Next

Lär dig hur du lägger till nya fakturarader