Dokument

HUVUDMENY / ARBETSORDER / VALD ARBETSORDER / DOKUMENT

Under ikonen Dokument finner du alla dokument, ritningar, instruktioner m.m. som bifogats arbetsordern.

Klicka på ett dokument så öppnas det i helskärm.

Här sparas även kopior på signaturer och checklistor som löpande skapas i arbetsordern.

Önskar du skicka en kopia på ett dokument till en e-postadress klickar du bara på brev-ikonen uppe till höger när du är inne på ett specifikt dokument.

750750

Bilden visar lista över dokument.


What’s Next

Liggare