Checklistor

Hur du bygger checklistor, hur de fungerar och hur de ställs in

Allmänt om Checklistor
I Fieldly har ni tillgång till en kraftfull checklist-funktion, dvs digitala formulär som skapas i webben och sedan fylls i ute i fält med hjälp av appen.

Vad kan en checklista användas till?
Checklistor kan användas till väldigt mycket. Det kan handla om klassiska frågeformulär så som riskkontroller, egenkontroller, ronder m.m. men även om formulär för ledighetsansökan eller avvikelserapporter. Endast er egna fantasi och behov sätter era gränser. Ifyllda checklistor kan sedan enkelt delas internt men även till kund.

Hur bygger man en checklista?
Med en enkel dra och släpp funktion bygger du upp mallar som sedan kan återanvändas obegränsat antal gånger. Saker som kan ingå i checklistor är bland annat, flervalsfrågor, dropdown frågor, foton, signaturer m.m. Det finns även en funktion som sparar vem som svarat på vilken fråga vilket skapar en spårbarhet och säker dokumentation. Läs mer om du du bygger en checklista (mall) under avsnittet Skapa Checklista

Fungerar de även offline?
Yep, de fungerar även i offline-läge, dvs det spelar ingen roll om ni har uppkoppling på er telefon eller ej!


What’s Next

Läs mer om checklistor; hur de skapas, dess komponenter samt inställningar