Checklistor

HUVUDMENY / ARBETSORDER / VALD ARBETSORDER / CHECKLISTOR

Under ikonen Checklistor listas alla checklistor som du har tillgång till.

Klicka på en checklista för att fylla i den. Det kan handla om egenkontroller, efterkontroller, ronder med mera och när du sparar checklistan sparas även en digital kopia under ”dokument”-ikonen. Både i appen och i webbadministrationen.

750750

Bilden visar lista över checklistor.


What’s Next

Kommentarer