Bifoga personliga dokument

På varje medarbetare har ni möjlighet att bifoga ett eller flera dokument. Det kan handla om kopior på intyg, licenser, förarbevis eller andra elektroniska dokument som användaren skall kunna visa upp i sin telefon. Alla dokument som laddas upp på en person blir synlig i aktuell användares app och kan då enkelt tas fram och visas upp, när som helst, var som helst.

Såhär bifogar du ett dokument:

  1. I listan för alla medarbetare, klicka på ändra längst ut till höger på aktuell medarbetare
  2. Tryck på dokumentfliken därav på Ladda upp fil i högra hörnet för att lokalisera och ladda upp en fil.
  3. Ctrl+Tryck för att markera och ladda upp fler dokument
19191919

Bilden visar hur du laddar upp ett personligt dokument på en medarbetare


What’s Next