Radera/avaktivera en medarbetare

Om du önskar radera en användare som inte längre används gör du enligt följande:

  1. Klicka på pennan ute till vänster om medarbetarens namn
  2. Klicka på fliken "aktiviteter"
  3. Klicka på den röda knappen "Radera"

Medarbetaren raderas från ert konto men alla rapporter som är lagda av eller på aktuell medarbetare kommer fortfarande vara tillgängliga i systemet.

800800

Bilden visar hur du raderar en medarbetare