Fieldly Admin

Administration

Learn how the administration works

Get Started    

Automatisk påminnelse för missad tidrapport

För varje medarbetare kan man ställa in ett individuellt anpassat antal arbetstimmar per dag. Om föregående dags tidrapportering inte täcker valt antal arbetstimmar skickas en eller flera automatiska påminnelser via push till medarbetarens telefon tills dess att rapporterad tid matchar med medarbetarens schema.

Funktionen är skapad som en grupprättighet. Detta ger er möjlighet att dels välja vem eller vilka medarbetare som skall få påminnelser vid missade tidrapporter, men även ställa in olika antal timmar för olika grupper av medarbetare.

Funktionen aktiveras enligt följande:
(Obs endast möjlig om du är administratör med rättigheten ”Hantera Grupper” påslagen)

  1. Klicka på ”Medarbetare” i huvudmenyn
  2. Klicka på ”Grupper” och ”Visa Grupper”
  1. Klicka på den grupp som du önskar aktivera funktionen på

  2. Under fliken ”Allmänt” skriver du skriv in det antal arbetstimmar per dag som gäller för aktuell grupp i förhållande till påminnelser. Dvs det antal timmar som medlemmar i aktuell grupp minst behöver rapportera för att en påminnelse inte skall gå ut.

Bilden visar antal arbetstimmar per dag

  1. Klicka på fliken ”Rättigheter”
  2. Klicka för rutan ”Måste rapportera full arbetsdag”

Bilden visar rättigheten "Måste rapportera full arbetsdag"

  1. Klicka på spara

Funktionen ”Automatisk påminnelse för missad tidrapport” är nu aktiverad för gruppens alla medlemmar. Om du inte redan har grupper som passar in på ovan kan du självklart också skapa helt nya grupper, förslagsvis döpta till ”8 timmar”, ”7 timmar” etc. vars enda funktion är att styra antalet timmar som dess medlemmar skall rapportera per dag.

Med funktionen aktiverad kommer nu påminnelser till mobilen i följande format:

Bilden visar en push notis i appen för missad tidrapport

Updated 3 years ago

Automatisk påminnelse för missad tidrapport


Suggested Edits are limited on API Reference Pages

You can only suggest edits to Markdown body content, but not to the API spec.