Artikelrapporter

Här kan du rapportera dina artiklar kopplade till projektet.
Genom att söka efter en registrerad artikel kan du smidigt rapportera dem.
Här kan du även välja antal artiklar, kommentera rapporten samt rapportera för en kollega.

750750

Bilden visar meny för rapportering av artikel.