Artikel / Utgiftstyp

Så här skapar du en artikel / utgiftstyp

Artikel / Utgiftstyp

Skapa eller se över "Artikel och Utiftstyper"

  1. Klicka på ert namn uppe till höger
  2. Klicka på inställningar
  3. Klicka på "Artikel / Utgiftstyp"
  4. Klicka på "Skapa Typ"
    

Fyll i formuläret med önskad information.

972972

Bilden visar formuläret för att skapa en "Artikel / Utgiftstyp"