Arbetsorder (Projektbundna)

HUVUDMENY / PROJEKT / VALT PROJEKT / ARBETSORDER

Under ikonen Arbetsorder/Underprojekt kan du gå vidare till projektets arbetsorder eller underprojekt direkt från projektvyn. (Ikonens namn varierar beroende på om projektet är ett projekt med underprojekt eller ett projekt med arbetsorder). Projektbundna arbetsorder innehåller samma funktioner som fristående arbetsorder vilka gås igenom i detalj i nästkommande avsnitt.

10801080

Bilden visar lista över arbetsorder i ett projekt.


What’s Next

Lär dig mer om Arbetsorder