Krav och aktivering av koppling

Det första som behöver göras för att koppla ihop Visma med Fieldly är att installera en liten integrationsmodul som sköter kommunikationen mellan Visma och Fieldly. Denna integrationsmodul måste installeras i samma miljö som ert Visma-program är installerat. För att uppsättnigen skall gå så smidigt som möjligt har vi satt ihop en checklista på punkter som behöver vara på plats/säkerställas inför själva installationen.

Systemkrav för installation av Visma-koppling

 • För att integrera med Visma Administration krävs det att ni har Visma Integration aktiverat. Om ni saknar denna licens kontaktar ni Visma för att uppgradera.

 • Visma kopplingen kräver att en tjänst från Fieldly installeras på den maskin där Vismas databas ligger.

 • Denna tjänst behöver kunna kontakta Fieldly kontinuerlig vilket innebär att Visma databasen och tjänsten behöver ligga på en maskin som alltid är aktiv och ansluten till Internet.

 • Administratörsrättigheter på maskinen där Visma är installerat behövs under installationen av kopplingen.

 • Om ni använder behörighetskontroll i Visma, behöver ett användarnamn med lösenord för en användare med fulla rättigheter i visma vara tillgängligt vid installationen.

 • Om ni inte använder behörighetskontroll i Visma behöver SQL Management studio vara installerat på maskinen för att kunna ge behörighet för tjänsten att kommunicera med Visma.

Systemkrav
Visma Administration 1000/2000 - Version: 2018.x
Visma Administration 500 stöds ej fullt ut då det inte innefattar projekt

Installationsförlopp
På Visma-maskinen:

 1. Kör SetupFieldlyService som administrator
 2. Mata in användaruppgifter (om behörighetskontroll används)
 3. Mata in sökvägar till företag och gemensamma filer för Visma
 4. Mata in integrationsnyckel (Tillhandahålls av Fieldly)
 5. Mata in AccountID (Tillhandahålls av Fieldly)
 6. I “C:\Program Files (x86)\Fieldly AB\Fieldly Service\”, högerklicka på filen “Install” och kör som administrator.

I Fieldly

 1. Aktivera Visma integration modulen
 2. Gå in på inställningar för Visma integration
 3. Mata in integrationsnyckel
 4. Ange integrationstjänstens adress

Inställningar
Under kopplingar i Fieldly hittar du inställningar för Visma integrationen. Se till att aktivera de delar av integrationen ni är intresserade av.

För att kunna skicka över fakturaunderlag från Fieldly till Visma behöver momskoderna mellan de två systemen synkas. Ange kontonummer på momstyper i Fieldly som överrensstämmer med de du har i Visma.