Fieldly Admin

Administration

Learn how the administration works

Get Started    

Systemets uppbyggnad

Fieldly består av två delar, dels en webb-administration för arbetsledare och administratörer, dels mobila appar för hantverkare och underentreprenörer. Nedan följer en dokumentation av systemet.

All dokumentation ligger med reservation för ev. felskrivningar.

Webb administrationen

Fieldlys webb-administration nås via www.fieldly.com/login.

Systemet består av ett antal olika moduler och funktioner varav de
flesta gömmer sig bakom flikar i systemets huvudmeny. Beroende på vilka moduler ni har påslagna varierar antal flikar/funktioner. Under respektive flik hittar
du även en ikon som ser ut som ett frågetecken (uppe till höger, brevid ”skapa”-
knappen). Genom att klicka på den får du en interaktiv genomgång av hur sidan är
uppbyggd.

Bilden visar systemets huvudmeny

Bilden visar systemets huvudmeny

App

Fieldlys app finns till både iOS och Android och laddas ner från AppStore och Google Play. Appen består av upp till sju olika ikoner och upplevs som en pekbok.

Nedan följer en dokumentation som med utgångspunkt från huvudmenyns flikar och appens ikoner, går igenom systemets viktigaste delar och hur du utför olika moment och inställningar.

Updated about a year ago

Systemets uppbyggnad


Suggested Edits are limited on API Reference Pages

You can only suggest edits to Markdown body content, but not to the API spec.