Fieldly Admin

Administration

Learn how the administration works

Get Started    

Systemets uppbyggnad

Fieldly består av två delar, dels en webbadministration för arbetsledare och administratörer, dels mobila appar för hantverkare och underentreprenörer. Nedan följer en översikt för användning av systemet.
Fieldly reserverar sig för felskrivningar

Webbadministration

Systemet består av olika moduler och funktioner. Vilka som syns i huvudmenyn beror på vilka moduler som är påslagna.

Fieldlys webbadministration: http://fieldly.com/login

systemets huvudmeny på webbensystemets huvudmeny på webben

systemets huvudmeny på webben

Appen

Fieldlys app finns till iOS och Android och laddas ner från AppStore och Google Play. Appen består av olika funktioner enkla att använda ute på fältet. Från appen når du du Fieldly support i chatt.

Nedan följer en genomgång av systemet med utgångspunkt från huvudmenyns flikar och appens ikoner. Vi går igenom systemets viktigaste delar, inställningar och funktioner.

Updated about a year ago

Systemets uppbyggnad


Suggested Edits are limited on API Reference Pages

You can only suggest edits to Markdown body content, but not to the API spec.